Toate cărţile

Sortare după: Număr de produse: 43, Pagini: 1
 1
CEXEL - Deuteronomul Peter C. Craigie
Preţ standard: 79,99 RON
Preţ internet: 79,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Exegeza cărţii DEUTERONOMUL din Pentateuh.
CEXEL - Hagai, Maleahi Pieter Adriaan Verhoef
Preţ standard: 79,99 RON
Preţ internet: 79,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: comentariu exegetic la cărțile profetice Hagai și Maleahi din VT, pe baza traducerii proprii a autorului
CEXEL - Leviticul Gordon J. Wenham
Preţ standard: 74,99 RON
Preţ internet: 74,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Exegeza cărţii Leviticul din Pentateuh.
CEXEL - Naum, Habacuc, Țefania O. Palmer Robertson
Preţ standard: 79,99 RON
Preţ internet: 79,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: comentariu exegetic la cărțile profetice Naum, Habacuc și Țefania din VT, pe baza traducerii proprii a autorului
CEXPL - 1, 2 Tesaloniceni (STOC EPUIZAT) John R. W. Stott
vezi detalii
Subiect: Nădejdea creştină, pregătire pentru venirea Regelui!
CEXPL - 2 Timotei John R. W. Stott
Preţ standard: 49,99 RON
Preţ internet: 49,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Păstrează Evanghelia curată şi nealterată de toate atacurile îndreptate împotriva ei!
CEXPL - Galateni John R. W. Stott
Preţ standard: 49,99 RON
Preţ internet: 49,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Există o singură cale pentru mîntuire - Isus Hristos.
CEXPL - Predica de pe Munte John R. W. Stott
Preţ standard: 49,99 RON
Preţ internet: 49,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Contracultura creştină chemarea la o permanentă alegere radicală.
CEXPL - Romani (STOC EPUIZAT) John R. W. Stott
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 0,00 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Vestea bună a lui Dumnezeu pentru întreaga lume.
COMPACT - Dicţionar de studii biblice Arthur G. Patzia, Anthony J. Petrotta
Preţ standard: 14,99 RON
Preţ internet: 14,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Studiile biblice, la fel ca orice alt domeniu de cercetare, au dus la crearea unui limbaj propriu, a cărui stăpînire este absolut necesară pentru abordarea unei lucrări de specialitate.
COMPACT - Dicţionar de termeni teologici Stanley J. Grenz, David Guretzki & Cherith Fee Nordling
Preţ standard: 14,99 RON
Preţ internet: 14,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Definirea principalilor termeni uzitaţi în lucrările teologice, precum şi includerea de date despre principalele miscări teologice şi principalii teologi din istoria bisericii.
COMPACT - Dicţionar pentru studiul limbii greceşti a NT Matthew S. DeMoss
Preţ standard: 14,99 RON
Preţ internet: 14,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: un dicționar concis, care conține totuși aproape 1700 de termeni; se adresează în principal studenţilor ca să-i ajute să înţeleagă jargonul academic şi termenii folosiți în lucrările de gramatică, lexicoane, instrumente lingvistice și de către profesori
COMPACT - O istorie a teologiei Roger E. Olson, Adam C. English
Preţ standard: 14,99 RON
Preţ internet: 14,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: un ghid concis și instructiv al istoriei teologiei, din sec. al II-lea până în zilele noastre, în format de buzunar, scris pentru studenți, pastori și oameni prea ocupați să citească lucrări stufoase
CORNILESCU (stoc epuizat) Emanuel Conțac (ed.)
vezi detalii
Subiect: istoria traducerii Bibliei în limba română de către Dumitru Cornilescu și a adoptării ei ca versiune distribuită pe scară largă de către Societatea Biblică Britanică
Dilemele fidelității (ed. 2) Emanuel Conțac
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: o analiză a tradiţiei biblice româneşti (circa 40 de ediţii ale Noului Testament) din perspectiva unor termeni sau sintagme (unsprezece la număr) care de regulă sunt subiect de controversă între confesiunile creştine
Documentele NT Paul Barnett
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Documentele pe baza cărora a fost alcătuit canonul NT, istoria canonului, probleme de critică textuală.
Documentele VT Walter C. Kaiser
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Documentele pe baza cărora a fost alcătuit canonul VT, istoria canonului, probleme de critică textuală.
Evanghelia şi Împărăţia Graeme Goldsworthy
Preţ standard: 34,99 RON
Preţ internet: 34,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Înţelegerea VT în lumina persoanei şi lucrării lui Hristos.
Exegeza Noului Testament (STOC EPUIZAT) Gordon D. Fee
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 0,00 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Paşii care trebuie parcurşi pentru exegeza corectă a unui pasaj nou-testamentar.
Exegeza Vechiului Testament (ed. 2014) Douglas Stuart
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Paşii care trebuie parcurşi pentru exegeza corectă a unui pasaj vechi-testamentar.
GOODING - Evrei Dr. David Gooding
Preţ standard: 49,99 RON
Preţ internet: 49,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Temele majore ale Epistolei către Evrei în lumina conexiunilor epistolei cu istoria, profeţia, poezia şi ritualul vetero-testamental.
GOODING - Fapte Dr. David Gooding
Preţ standard: 69,99 RON
Preţ internet: 69,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Temele majore ale cărţii Faptele Apostolilor cu un accent special pe relevanţa ei modernă şi evidenţierea mesajului Evangheliei.
Interpretarea Noului Testament Craig L. Blomberg
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: credibilitatea istorică a narațiunilor despre personajul istoric Isus și a scrierilor NT; problema diferențelor dintre Evanghelia lui Isus și cea a lui Pavel și rolul jucat de cel din urmă în nașterea religiei creștine; trecerea de la principiile de interpretare teoretică la aplicabilitatea relevantă a învățăturilor NT astăzi, de la parabole la literatura apocaliptică.
Interpretarea Vechiului Testament Tremper Longman III
Preţ: 59,99 RON
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: principiile de interpretare a VT, comparație între imagina lui Dumnezeu în VT și în NT, cum se aplică VT pentru viața noastră de zi cu zi
Introducere în HERMENEUTICĂ Moises Silva, Walter C. Kaiser Jr.
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Evoluţiile din ultimii cincizeci de ani în domeniul teoriei interpretării textelor literare şi impactul acestora asupra interpretării Bibliei, aplicate la fiecare gen literar biblic în parte.
MINISTERIUM - Cele 7 legi ale învăţării (ed. 2015) Bruce H. Wilkinson
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Prezentarea unor principii şi tehnici revoluţionare de predare, pentru schimbarea de durată a vieţii, cu impact etern.
Momente cruciale in istoria Bisericii ( STOC EPUIZAT) Mark A. Noll
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 0,00 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect:

Istoria creştinismului, prin prisma a 12 "puncte de turnură" - evenimente istorice care au marcat decisiv direcţia ulterioară a istoriei credinţei creştine (de la căderea Ierusalimului, din secolul I, la Conferinţa Misionară de la Edinburgh, din secolul XX). Include un capitol care discută cele mai importante evenimente ale secolului XX.


REFORMA - CALVIN, Comentarii, Ioan Jean Calvin
Preţ standard: 99,99 RON
Preţ internet: 99,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Comentariu exegetic de referință asupra Evangheliei după Ioan
REFORMA - CALVIN, Comentarii, Romani Jean Calvin
Preţ standard: 99,99 RON
Preţ internet: 99,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Comentariu exegetic de referință asupra Epistolei către Romani
REFORMA - LUTHER, Scrieri, vol. 3 Martin Luther
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect:

Volumul 3 din Martin Luther, Scrieri, conține trei lucrări cardinale pentru teologia reformatorului – Comentariul la Epistola către Romani, Comentariul la Epistola către Galateni și Catehismul mic cu scurte explicații. Cele două comentarii sunt prezentate într-o ediție prescurtată, realizată de reputatul prof. Kurt Aland și publicată inițial în Luther Deutsch, Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart (Editura Vandenhoeck & Ruprecht, Germania, 1991). Catehismul mic cu scurte explicații este tradus după ediția 1986 a Bisericii Evanghelice a Uniunii şi a Bisericii Evanghelice Luterane Unite a Germaniei.


REFORMA -LUTHER, Scrieri, vol. 2 Martin Luther
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Continuă prezentarea principalelor scrieri ale lui Martin Luther, începută în vol. 1, concentrîndu-se asupra lucrărilor care au avut un impact deosebit asupra vieţii sociale.
REFORMA -LUTHER, Scrieri, vol. 1 Martin Luther
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Prezentarea principalelor scrieri ale lui Martin Luther care au stat la baza Reformei; include prezentarea sumară a vieţii reformatorului şi un tabel cronologic al evenimentelor din acea perioadă.
TEZE ȘI ANTITEZE - Ce se întâmplă cu cei care n-au auzit? 3 concepții John Sanders, ed. – Gabriel Fackre; Ronald H. Nash; John Sanders
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Care este soarta celor care mor fără să fi auzit vreodată Evanghelia lui Hristos? Sunt toţi „păgânii“ pierduţi? Există vreo şansă ca oamenii care nu au auzit niciodată despre Isus să fie mântuiţi?
TEZE ȘI ANTITEZE - Mia de ani: 4 concepții Robert G. Clouse, ed. – George Eldon Ladd; Herman A. Hoyt; Loraine Boettner; Anthony A. Hoekema
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Ce se înțelege în Biblie prin „Împărăția de 1000 de ani“ – cum anume va avea loc întoarcerea lui Hristos şi domnia Lui pe pământ?
TEZE ȘI ANTITEZE - Predestinarea și liberul arbitru: 4 concepții David Basinger şi Randall Basinger (ed.)
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: patru perspective asupra suveranităţii divine şi a libertăţii umane
Teme ale teologiei Vechiului Testament William Dyrness
Preţ standard: 59,99 RON
Preţ internet: 59,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Introducere în teologia biblică a VT prin prisma principalelor teme teologice ale acestuia.
Teologia primă Kevin J. Vanhoozer
Preţ standard: 79,99 RON
Preţ internet: 79,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: pledoarie în sprijinul unei atitudini hermeneutice faţă de teologie şi a unei atitudini teologice faţă de hermeneutică; lucrarea cuprinde o argumentare în favoarea importanţei tratării unitare a întrebărilor referitoare la Dumnezeu, la Scriptură şi la hermeneutică; această problematică este numită de autor „teologie primă”.
VREAU SĂ ÎNȚELEG - Doctrina Trinităţii Alister McGrath
Preţ standard: 39,99 RON
Preţ internet: 39,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Prezentarea concepţiei creştine despre Dumnezeu, care culminează cu doctrina Trinităţii, şi importanta ei pentru creştini.
VREAU SĂ ÎNȚELEG - Doctrina creştină Alister McGrath
Preţ standard: 39,99 RON
Preţ internet: 39,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Redescoperirea locului, roului şi importanţei doctrinei creştine pentru ministerul creştin, pentru creştinul de rînd şi pentru biserica zilelor noastre.
VREAU SĂ ÎNȚELEG - Doctrina justificării Alister McGrath
Preţ standard: 39,99 RON
Preţ internet: 39,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Prezentarea doctrinei justificării în contextul ei biblic, modul în care a fost înţeleasă în decursul istoriei şi traducerea ei într-un limbaj relevant pentru omul modern.
VREAU SĂ ÎNȚELEG - Doctrina suveranităţii A. W. Pink
Preţ standard: 39,99 RON
Preţ internet: 39,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: relevanţa, semnificaţia şi implicaţiile doctrinei suveranităţii lui Dumnezeu în vremea pe care o trăim.
VREAU SĂ ÎNȚELEG - Doctrina întrupării Alister McGrath
Preţ standard: 39,99 RON
Preţ internet: 39,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: Redescoperirea locului, rolului şi importanţei doctrinei creştine pentru ministerul creştin, pentru creştinul de rînd şi pentru biserica zilelor noastre.
VREAU SĂ ÎNȚELEG - Evanghelizarea şi suveranitatea lui Dumnezeu James I. Packer
Preţ standard: 34,99 RON
Preţ internet: 34,99 RON
Economiseşti:
vezi detalii
Subiect: implicaţiile doctrinei suveranităţii lui Dumnezeu pentru importanţa evanghelizării, pentru datoria de a evangheliza şi pentru modul în care ne împlinim chemarea la evanghelizare.
Sortare după: Număr de produse: 43, Pagini: 1
 1